CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3D topography of cylinder bores Robert Ohlsson

Robert Ohlsson (Institutionen för produktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-997-4.- iv bl., 17 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur