CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Detailed Model of the Diffuse Cloud Towards Zeta Persei with an Explanation of the Large H3+ Abundance

Franck Le Petit (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Astronomy and Astrophysics Vol. 417 (2004), p. 993.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 1819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur