CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a framework for analysing the diffusion of organisational innovations

Annika Jarnehammar (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-073425-x.- iii bl., 26 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur