CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dewatering of peat by expression

Hanna-Kari Andersson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-191019-1.- 70, [48] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur