CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods of studying coke formation

Mikael Larsson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-191134-1.- 53 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalysis, catalyst deactivation, coke, temperature-programmed oxidation, TPO, hydrogen, deuterium, propane dehydrogenation, platinum, tin, aluminaDenna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur