CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Få möjligheter att utmana det som byggs idag

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur) ; Emma Persson (Institutionen för arkitektur)
Arkitekten (0347-058X). Vol. 2013 (2013), 6-7, p. 62-62.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-20. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 181883

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur