CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incentives, impacts and behavioural issues in the context of payment for ecosystem services programmes: Lessons for REDD+

Anna Nordén ; U. Martin Persson (Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) ; Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Francisco Alpizar
Globalization and development : rethinking interventions and governance / edited by Arne Bigsten. p. 147-167. (2013)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-08-20. Senast ändrad 2015-05-06.
CPL Pubid: 181868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för nationalekonomi med statistik (GU)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur