CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Volume changes in solid polymers

Mats Delin (Institutionen för polymera och textila material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera och textila material (1993-1995)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur