CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ethanol pulping of reed canary grass

Helena Håkansson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-174663-4.- 27 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: pulping, nonwood plants, reed canary grass, ethanol, organosolv pulping, statistical analysisDenna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur