CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional interactions of nucleic acids : in simple DNA analogs and recombinase intermediates

Pernilla Wittung (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-087312-8.- 16 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 181822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur