CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrogen-induced distortions i bcc transition metals

Björn von Sydow (Institutionen för tillämpad fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-100354-2.- 26 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: metal-hydrogen system, transition metals, hydrogen diffusion, niobium, distortions, interatomic interaction potentitalsDenna post skapades 2013-08-19.
CPL Pubid: 181764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad fysik (1991-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur