CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High levels of quinolone resistance genes found near a waste water treatment plant serving antibiotic manufacturers

Carolin Rutgersson ; Carl-Fredrik Flach ; Nachiket Marathe ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Anders Janzon ; J. Fick ; Y. Shouche ; Edward R.B. Moore ; D. G. Joakim Larsson
52nd International Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), 9-12 September 2012, San Francisco C1-665, (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-08-19. Senast ändrad 2013-11-21.
CPL Pubid: 181760

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi (GU)
Institutionen för biomedicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Infektionsmedicin

Chalmers infrastruktur