CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study on InAs/Ga1-χ-InχSb superlattices

Jöran H. Roslund (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-028825-x.- 47 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: InAs/Ga1-χ-InχSb superlattices, molecular-beam epitaxy, envelope-function calculations, solderless substrate mounting, Si-doping of Ga1-χ-InχSbDenna post skapades 2013-08-19.
CPL Pubid: 181756

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur