CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrodynamic deposition of cellulose from ionic liquid

Johannes Thunberg (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2013.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-19.
CPL Pubid: 181749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Polymerkemi
Polymerteknologi
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-09-09
Tid: 10:00
Lokal: KS31