CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Do we need a price on carbon? The wisdom of the water cooler

Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Water (0310-0367). Vol. 40 (2013), 5, p. 48-50.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

The question of whether a price on carbon is a worthwhile national policy instrument is considered based on the practical example of its relationship to office water supply.

Nyckelord: carbon tax, water cooler, cap-and-tradeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-16.
CPL Pubid: 181706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Vattenteknik
Ekonomi och näringsliv
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur