CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cake filtration : a study of non-reversible compressible materials

Mehdi Fathi-Najafi (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7197-044-4.- 83 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: cake filtration, non-reversible compressible material, local filtration properties, cake build-up, simulationDenna post skapades 2013-08-16.
CPL Pubid: 181686

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur