CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface harpooning Johan Strömquist

Johan Strömquist (Institutionen för tillämpad fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-028668-0.- 42 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: charge transfer, surface harpooning, dissociation, molecular affinity, electron emission, chemiluminescenceDenna post skapades 2013-08-16.
CPL Pubid: 181681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad fysik (1991-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur