CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of a Wearer’s Voice on Noise Dosimeter Measurements

Steven R. Ryherd ; Mendel Kleiner (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Kerstin Persson Waye ; Erica Ryherd
Journal of the Acoustical Society of America (0001-4966). Vol. 131 (2009), 2, p. 1183-1193.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-08-16.
CPL Pubid: 181665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)
Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)

Ämnesområden

Miljömedicin

Chalmers infrastruktur