CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internationalization strategies in technology-based services : the case of telecommunications

Ola Johansson (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. - 17 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-16.
CPL Pubid: 181664

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur