CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cloning and characterization of human forkhead proteins

Stefan Pierrou (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-023428-1.- 24 bl. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-16.
CPL Pubid: 181644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur