CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultrasonic 2D-SH probe modelling and crack detection in anisotropic solids

A. Jonas Niklasson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-092988-3.- 24 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-16.
CPL Pubid: 181642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur