CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical packet video error concealment

Daniel Persson (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-10-23.
CPL Pubid: 18153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-01-27
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology 002/2006