CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Realizing REDD+ - which role for PES. Focali Brief No 2012:02

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Anna Nordén ; Francisco Alpizar
2012. ISBN: 978-91-86402-21-1.
[Rapport]

Ingår i serien Focali Brief, Göteborg.Denna post skapades 2013-08-14. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 181414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur