CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internal clients, contractors and inspection : six Swedish municipalities

Alf Johansson (Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 91-7197-816-x.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: client, contractor, municipality, public works department, streets departmentDenna post skapades 2013-08-14. Senast ändrad 2013-08-16.
CPL Pubid: 181405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation (1991-1999)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur