CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jakten på MKB : dokumentstudier av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i fysisk planering

Jesper Persson (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-273-0.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: environmental impact assessment (EIA), strategic environmental assessment (SEA), land use planning, planning theory, methodology, environmental policy, reviewingDenna post skapades 2013-08-14.
CPL Pubid: 181399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

SACTH : stadsbyggnad, arkitektur, Chalmers tekniska högskola 1996:1