CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating long-term predictive power of standard reliability growth models on automotive systems

Rakesh Rana ; Miroslaw Staron ; Christian Berger ; Jörgen Hansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Martin Nilsson ; Fredrik Törner
Proceedings of the 24th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering, Pasadena, CA, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-08-14. Senast ändrad 2014-03-21.
CPL Pubid: 181332

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Datorsystem
Inbäddad systemteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Defect Prediction & Prevention In Automotive Software Development