CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic use of information technology : a study of some European construction firms

Roger Lundegård (Institutionen för byggandets systemteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-954-0.- vi, 183 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: construction, information technology, corporate strategy, strategic impactDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181276

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggandets systemteknik (1992-1999)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur