CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Friction characterization during micro-slip and gross-slip in reciprocating motion

Ulf Olofsson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-931100-6.- 13 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: friction characterization, micro-slip, gross-slip, reciprocating motionDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur