CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some mechanisms generating drum brake squeal Johan Hultén

Johan Hultén (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-041481-6.- 8 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: drum, disc, brake, squeal, squeak, noise, vibrationDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur