CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A drivetrain simulation module for turbocharged engines

Sixten Berglund (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-088788-9.- iv, 15 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: engine model, drivetrain, powertrain, simulation, transient, computer based, turbocharging, boost pressure, time constantDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur