CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transfer of cost estimating expertise through a knowledge-based system

Bjarni G. P. Hjarðar (Institutionen för byggandets systemteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-956-7.- viii bl., 92 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: case-based reasoning, conceptual cost estimating, construction expertise, experience transfer, expert systems, knowledge engineeringDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggandets systemteknik (1992-1999)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur