CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Katalytisk reduktion av utsläpp med småpartikelteknologi

Anders Törncrona (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-922468-5.- 32 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalysts, fibers, particulate filters, particulate traps, diesel exhaust, catalyst preparationDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur