CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the linear electro-optic effect in short-pitch cholesterics

Per Rudquist (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-927304-x.- v, 44 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-13. Senast ändrad 2015-06-29.
CPL Pubid: 181256

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur