CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mellanhänder i distributionen : ett nätverksperspektiv

Ragnar Hörndahl (Institutionen för industriell marknadsföring)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-998-2.- vi, 191 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: distribution systems, intermediaries and network approachDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur