CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novice mathematics students at the university: Experiences, orientations and expectations

Erika Stadler ; Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Hans Thunberg ; Mikael Winberg
M A D I F – 8, Åttonde Matematikdidaktiska Forskningsseminariet med SMDF (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]Denna post skapades 2013-08-13. Senast ändrad 2013-11-08.
CPL Pubid: 181242

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur