CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of surface material from unbleached kraft fibres

Anette Heijnesson Hultén (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-894968-6.- v, 38 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: kraft pulp, lignin, fines, surface structure, metal ionsDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur