CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low oxygen levels in foods : measuring methods and influence on lipid oxidation

Stefan Dahl (Institutionen för livsmedelsvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7290-161-6.- 19 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord:


Ingår i serie: SIK-rapport, ISSN 0436-2071 ; 607Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur