CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potential för ökad materialåtervinning av industriavfall och hushållsavfall

C Ambell ; A Björklund ; Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Stockholm : KTH, 2010. - 62 s.
[Rapport]

Serie: TRITA-INFRA-FMS, ISSN 1652-5442; 2010:4Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181217

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur