CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avfallshantering

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Hållbar Avfallshantering. Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram p. 17-21. (2012)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Tomas Ekvall och Sara Malmheden (red.)Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181211

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur