CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studium av de dielektriska egenskaperna hos impregnerade porösa material

Bo Nettelblad (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-939-7.- 61 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: transport properties of porous media, dielectric relaxation, electric conduction, fluid permeability, fluid-solid interface, interface phenomena, permittivity, brine, rock, grain size distributionDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181203

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur