CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En tillämpning av expertsystemteknik för övervakning av mellanöverhettare på Ringhals

Kjell Ringdahl (Institutionen för energiteknik, Reaktorteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-863734-x.- 53, [63] bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik, Reaktorteknologi (1983-1995)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur