CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On axiomatic design in modular product development

Fredrik Hillström (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-847151-4.- iv, 8 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: axiomatic design, design methodology, design for assembly, design for manufacturing, concurrent engineering, modular product development, interfaces, modules, product models, CADDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur