CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic waste management planning in a Swedish region

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energiteknik) ; Johan Sundberg (Institutionen för energiteknik)
Journal of Solid Waste Technology and Management (1088:1697). Vol. 30 (2004), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur