CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural deactivation of supported metal catalysts

Bertil Stenbom (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-765153-5.- 26 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalyst, deactivation, sintering, noble metal, platinum, rhodium, alumina, ceria, TEM, CO-TPDDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181178

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur