CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling national solid waste management

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energiomvandling)
Waste Management & Research (0734-242X). Vol. 18 (2000), 6, p. 525-537.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181176

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Naturresursteknik
Annan naturresursteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur