CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges when performing economic optimization of waste treatment: a review

Nina Juul ; Marie Münster ; Hans Ravn ; Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Waste Management (0956-053X). Vol. 33 (2013), 9, p. 1918-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-13. Senast ändrad 2013-10-28.
CPL Pubid: 181171

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur