CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ramsey's Theorem in type theory

Daniel Fridlender (Institutionen för informationsbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-787298-1.- 35 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Ramsey's theorem, HIgman's lemma, type theoryDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181162

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur