CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complete suspension of solid particles in stirred vessels

Claes Sturesson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-792304-7.- iii bl., [2], 87, [15] s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur