CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of continuously variable split-power transmissions with several modes

Per Mattson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-808010-8.- vi, 71 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: continously variable transmission, CVT, epicyclic gear train, mode shift, planetary gear, power split, variatorDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181158

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur