CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some fundamental aspects on superheated steam drying of bark and wood chips

Hans Björk (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-825842-x.- 75 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: superheated steam, drying, equilibrium moisture content, Dent model, organic compounds, wood, barkDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur